Calendars

Календар InDesign – български (Bulgarian)

Здравейте.
Григорианския календар шаблона е на разположение в тези формати:

  • CSV,
  • Печат PDF,
  • Редактируеми InDesign idml,
  • (Редактира MicrosoftWord формат ще дойде скоро).

Този календар е все още проект. Ние ценим Вашите предложения.

Можете да прикрепите вашата версия на файла с данни в коментарите по-долу.
Можете да прикачите също част от вашата InDesign календар шаблон.

Вие може да предложи нито един оригинален шаблон InDesign, и ние ще го автоматизирате и ние ще споделим резултатите тук.

Ако се вгледате в други календари (италиански календар шаблон) можете да видите, че е лесно да добавите етикети към всеки ден.

Можете също така да предложи корекция на този текст. Това е резултат от автоматичен превод.

Най-добри пожелания

2020

2021

2022

2023

2024


Creative Commons License
This work by http://pagination.com is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://pagination.com

Create your automated document!

Use one of our free InDesign Templates or upload your own layout. Create documents anytime and from anywhere.