Calendars

Календар InDesign – Македонска (Macedonian)

Здраво.
Грегоријанскиот календар дефиниција е достапен во овие формати:

  • CSV,
  • За печатење PDF,
  • Уредување InDesign idml,
  • (Уредување MicrosoftWord формат ќе дојде наскоро).

Овој календар е се уште предлог. Ние го цениме вашето предлози.

Можете да прикачите вашата верзија на податоци датотека во коментари подолу.
Можете да прикачите исто така еден дел од вашата InDesign календар дефиниција.

Можете да укажуваат оригинални InDesign дефиниција, и ние ќе го автоматизира и ние ќе ги сподели резултатите тука.

Ако се погледне на други календари (италијански календар дефиниција) можете да видите дека е лесно да додадете етикети на секој ден.

Можете исто така да сугерира корекција на овој текст. Тоа е резултат на автоматски превод.

Со почит

2020

2021

2022

2023

2024


Creative Commons License
This work by http://pagination.com is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://pagination.com

Create your automated document!

Use one of our free InDesign Templates or upload your own layout. Create documents anytime and from anywhere.