Kalendarz InDesign – Polski (Polish) – Uroczysto?ci Polska – Kalendarz Katolicki

Witaj.
Szablon kalendarza gregoria?skiego jest dost?pne w nast?puj?cych formatach:
-. CSV,
-. Wydruku PDF,
– Edytowalne InDesign IDML..
– (Edytowalne formacie MicrosoftWord ju? wkrótce).

Ten kalendarz jest jeszcze projekt. Dzi?kujemy za sugestie.

Mo?esz do??czy? wersj? pliku danych w komentarzach poni?ej.
Mo?na do??czy? równie? cz??? swojego szablonu InDesign kalendarzowego.

Mo?na zaproponowa? ?adnego oryginalnego szablonu InDesign, a my go zautomatyzowa? i b?dziemy dzieli? si? wynikami tutaj. Mamy zaplanowane nowej partii paginations dla May 2nd, 2014.

Je?li spojrze? na innych kalendarzy (szablon kalendarza w?oski) wida? nie jest ?atwo doda? etykiety do ka?dego dnia.

Mo?esz te? zaproponowa? poprawk? do niniejszego tekstu. Jest to wynikiem automatycznego t?umaczenia.

Pozdrawiam

2017

2016

2015


Creative Commons License
This work by http://pagination.com is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://pagination.com

0 thoughts on “Kalendarz InDesign – Polski (Polish) – Uroczysto?ci Polska – Kalendarz Katolicki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*